Hand and 3d word Solution, business concept

Serviciile pe care noi le oferim clienţilor noştri sunt în special din zona avocaturii de afaceri, acoperind de la modificări statutare, redactare, validare şi negociere de acte juridice, consultanţă juridică permanentă, până la reprezentarea şi asistarea în faţa instanţelor judecătoreşti, a instituţiilor publice sau private, executorilor judecătoreşti, notarilor publici etc.

Totodată, cunoaştem importanţa şi necesitatea abordării integrate a proiectelor ce ne sunt încredinţate. Este motivul pentru care SCA Neamţu & Neacşu – Aldescu colaborează pentru serviciile conexe domeniilor principale de activitate cu profesionişti din domeniile financiar – contabil, audit financiar, evaluări imobiliare şi de intreprinderi, având o colaborare permanentă cu entităţi specializate: birou notarial, birou de executor judecătoresc, societate de contabilitate, cabinet de insolvenţă, birou de traduceri legalizate.

Ca modalităţi de colaborare, propunem variante multiple, complementare nevoilor şi exigenţelor celor care ne sunt sau ne vor fi clienţi şi implicit parteneri. Astfel, pe lângă posibilitatea lucrului exclusiv de la biroul nostru, cu întâlniri organizate la sediul clienţilor noştri sau la biroul nostru ori de câte ori acest lucru se impune, oferim şi posibilitatea colaborării permanente sau temporare prin detaşarea unui membru al echipei noastre la sediul clientului doritor.

Onorariile pe care noi le propunem clienţilor noştri sunt stabilite prin raportare la volumul de lucru alocat şi complexitatea proiectelor atribuite spre soluţionare, putând fi exprimate sub forma unei sume lunare fixe, a unei sume agreate pentru fiecare proiect în parte, a unui onorariu orar, sau o combinaţie între aceste variante.

Domenii de expertiză:

Start typing and press Enter to search